Дитячий конкурс «ЕКО ІДЕЇ - 2014»

ПРАВИЛА КОНКУРСУ

 1. Ці Правила регулюють проведення української частини дитячого екологічного міжнародного конкурсу "Eco Picture Diary 2014" ("Еко Пікчер Дайарі 2014"), тобто національного конкурсу, далі за текстом – Конкурс.
 2. Конкурс (його українська частина) проводиться Благодійною організацією "Фонд братів Кличків", далі за текстом – Організатор, за підтримки Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД", далі за текстом – Панасонік, на всій території України. Організатором міжнародного конкурсу "Eco Picture Diary 2014" є компанія Panasonic Corporation (Японія).
 3. Мета Конкурсу:

 • Виховання дбайливого відношення до природи та популяризації екологічної культури серед підростаючого покоління;

 • Створення умов для розвитку у дітей відчуття причетності до вирішення екологічних проблем;

 • Формування активної громадянської позиції щодо збереження місця існування і здоров’я людини;

 • Залучення підростаючого покоління до природоохоронної діяльності.

 1. Участь у Конкурсі можуть брати діти (далі – Учасники Конкурсу) молодшого та середнього шкільного віку (від 7 до 15 років включно), які навчаються у загальноосвітніх школах України (крім тих, хто навчається у школах, що розташовані у АР Крим).

  Фіналісти Конкурсу будуть визначатися окремо у трьох вікових категоріях:

  • серед Учасників віком від 7 до 9 років;
  • серед Учасників віком від 10 до 12 років;
  • серед Учасників віком від 13 до 15 років.

  Вік Учасника визначатиметься на 01 вересня 2014 року.

 1. У кожній з трьох віковій категорій Учасників окремо визначатиметься по одному Фіналісту, з яких буде обрано одного Переможця.

 1. Для участі у Конкурсі Учасник повинен заповнити спеціальний ЕКО-ЩОДЕННИК, розроблений та надрукований для Конкурсу. УВАГА! Кількість ЕКО-ЩОДЕННИКІВ обмежена.

 2. ЕКО-ЩОДЕННИКИ будуть розповсюджуватися серед Учасників та вчителів шкіл впродовж липня, серпня та на початку вересня 2014 року на спеціальних заходах, які будуть влаштовуватися Організатором. Про зазначені в цьому пункті Правил спеціальні заходи Організатор буде інформувати шляхом розміщення повідомлень на своєму веб-сайті www.klitschkofoundation.org.

 3. Учасники Конкурсу самостійно або разом з одним зі своїх батьків або вчителем мають впродовж 3 (трьох) днів вести ЕКО-ЩОДЕННИК у форматі "малюнок + короткий опис ЕКО- ІДЕЇ". Один Учасник Конкурсу може працювати лише над одним ЕКО-ЩОДЕННИКОМ.

  ЕКО-ІДЕЇ Учасників Конкурсу можуть бути присвячені наступним темам:

  • раціональне енергоспоживання і запобігання глобальному потеплінню;

  • скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу;

  • ефективне використання води, збереження водних і лісових ресурсів планети;

  • способи ефективної утилізації відходів, включаючи їх вторинну переробку;

  • aкції, які привертають увагу громадськості до стану довкілля та проблем його збереження. 

  • діяльність у галузі збереження всесвітньої культурної спадщини для майбутніх поколінь.

 4. Учасники Конкурсу повинні не пізніше 15 вересня 2014 року повернути заповнені ЕКО- ЩОДЕННИКИ вчителям, що їх надали Учасникам, або надіслати їх на адресу Організатора, зазначену нижче у цих Правилах.

 5. Вчителі шкіл повинні негайно повідомляти Організатора про наявність заповнених Учасниками ЕКО-ЩОДЕННИКІВ за телефоном 044 492 80 05. Організатор повинен забезпечити збирання від вчителів шкіл всіх ЕКО-ЩОДЕННИКІВ Учасників не пізніше 20 вересня 2014 року.

 6. ЕКО-ЩОДЕННИКИ, які будуть надані Організатору пізніше 20 вересня 2014 року, не надають права на участь у Конкурсі.

 7. Організатор та Панасонік оберуть три найкращі ЕКО-ЩОДЕННИКИ: по одному ЕКО- ЩОДЕННИКУ від кожної вікової категорії Учасників.

 8. Три Учасники Конкурсу, які заповнили такі три найкращі обрані ЕКО-ЩОДЕННИКИ, стають Фіналістами Конкурсу, а один з цих трьох Учасників (Фіналістів) буде визнаний Переможцем Конкурсу.

 9. Критерії оцінювання ЕКО-ІДЕЙ:

  • відповідність малюнків меті Конкурсу;

  • реалістичність втілення ЕКО-ІДЕЇ у життя (життєздатність);

  • оригінальність ЕКО-ІДЕЇ та ступень творчої участі Учасників.

 10. Імена та прізвища трьох Фіналістів та одного Переможця Конкурсу з числа цих трьох Фіналістів будуть оголошені не пізніше 10 жовтня 2014 року шляхом розміщення відповідного інформаційного повідомлення на веб-сайті Організатора www.klitschkofoundation.org та на веб-сайті www.panasonic.ua. Також імена та прізвища Фіналістів та Переможця Конкурсу будуть повідомлені письмово школам, де вони навчаються (відповідно до інформації, наведеної у ЕКО-ЩОДЕННИКАХ).

 11. Церемонія нагородження Фіналістів та Переможця Конкурсу відбудеться у жовтні- листопаді 2014 року у місті Київ. Про час та місце проведення церемонії нагородження Фіналісти та Переможець Конкурсу будуть сповіщені окремо: відповідне інформаційне повідомлення про це буде розміщено на веб-сайті Організатора www.klitschkofoundation.org, на веб-сайті www.panasonic.ua.

 12. Якщо Учасники, що стали Фіналістами та/або Переможцем Конкурсу, проживають у іншому населеному пункті, ніж Київ, їхні витрати на подорож до Києва на церемонію нагородження та додому будуть відшкодовані Організатором на підставі наданих квитків та документів.

 13. Двоє Фіналістів, крім Переможця, отримають у подарунок від Організатора багатофункціональний пристрій Panasonic, а Переможець отримає в подарунок відеокамеру Panasonic.

  Організатор та Панасонік мають право надавати інші подарунки та рекламні сувеніри Учасникам Конкурсу.

 14. ЕКО-ЩОДЕННИК Переможця Конкурсу (його української частини) буде надіслано до журі міжнародного конкурсу "Eco Picture Diary 2014", до складу якого входитимуть представники Панасонік та UNESCO (органу Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури). Журі буде визначати найкращі роботи (найкращі ЕКО-ЩОДЕННИКИ) серед робіт усіх переможців національних конкурсів (всіх вікових категорій).

 15. Якщо міжнародним журі переможцем Міжнародного конкурсу "Eco Picture Diary 2014" буде визнано Учасника з України, такий переможець отримає призи відповідно до правил Міжнародного конкурсу "Eco Picture Diary 2014".

 16. Грошова компенсація Учасникам Конкурсу за відмову з будь-яких підстав від подарунків та/або призів не надається.

 17. У випадку необхідності Організатор за власний рахунок утримуватиме та сплачуватиме до відповідного державного бюджету суми податку з доходів фізичних осіб Учасників, що отримають призи (подарунки) від вартості отриманих призів (подарунків) відповідно до чинного законодавства України. Також Організатор подаватиме відповідну звітність до податкових органів про вартість призів (подарунків), інших додаткових благ і розмір утриманого та сплаченого податку на доходи Учасників. Для нарахування сум податку Учасники та їх батьки (законні представники) повинні надати Організатору копії довідок Учасників або своїх довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів (номерів облікових карток платників податків).

 18. Участь в Конкурсі, а саме надання вчителям для передання Організатору ЕКО- ЩОДЕННИКІВ, заповнених Учасниками Конкурсу, а також надсилання ЕКО-ЩОДЕННИКІВ безпосередньо Організатору, означає, що Учасники (їх законні представники) погоджуються з тим, що їхні імена, прізвища, фотографії, інтерв’ю та інші матеріали про них можуть бути публічно оголошені та використані Організатором та/або Панасонік у будь-який спосіб, що не принижує честі та гідності Учасників, на що Учасники Конкурсу (їхні законні представники), дають свою згоду. Учасники Конкурсу (їхні законні представники) погоджуються брати участь в урочистому оголошенні результатів Конкурсу, отриманні призів та подарунків, публічних заходах, що здійснюватимуться Організатором та Панасонік, давати інтерв’ю про участь в Конкурсі, у тому числі, по радіо та на телебаченні, а також у інших засобах масової інформації, дають свою згоду на участь у фотозйомці та публікації їхніх фотографій з сюжетами про Конкурс без сплати за це жодної винагороди. Усі виключні авторські та суміжні права на такі інтерв’ю та на інші матеріали та об’єкти авторського та суміжного права, створені за участю Учасників та їх законних представників, належатимуть Організатору та/ або Панасонік. Мається на увазі, що батьки Учасників як їхні законні представники своїм дозволом Учасникам на участь у Конкурсі висловлюють свою згоду з цими Правилами та підтвердили, що ознайомилися з ними. Учасники (їх законні представники) дають свою згоду на участь у прес-конференціях, телевізійних програмах, організованих Організатором та Панасонік та пов’язаних з Конкурсом.

 19. Участь у Конкурсі (надсилання або надання вчителям заповнених ЕКО-ЩОДЕННИКІВ) означає згоду Учасників та їхніх законних представників, надану Організатору та Панасонік, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", на обробку персональних даних Учасників з метою проведення Конкурсу, підбивання його підсумків, оподаткування доходів Фіналістів Конкурсу, виконання вимог цивільного законодавства України, на строк до 31 грудня 2014 року, після чого всі отримані від Учасників, їх законних представників, Кураторів персональні дані будуть знищені. Також вважається, що законні представники Учасників Конкурсу ознайомлені з їхніми правами як суб’єктів персональних даних. Будь-який Учасник Конкурсу та його законний представник мають право звернутися до Організатора за роз’ясненнями щодо питань збору та обробки їхніх персональних даних.

 20. Рішення Організатора та Панасонік щодо усіх питань, пов’язаних з проведенням Конкурсу, визначенням подарунків, призів та сувенірів, участю Учасників у Конкурсі, є остаточними і обов’язковими для усіх Учасників.

 21. У Конкурсі заборонено брати участь працівникам та представникам Організатора та Панасонік, пов’язаним з ними особам, членам родин таких працівників і представників, а також працівникам та представникам будь-яких інших юридичних осіб, які причетні до організації та/або проведення Конкурсу, і членам їхніх родин. Під членами родини маються на увазі подружжя, діти, батьки, рідні сестри та брати.

 22. Ці Правила розміщуються на інформаційних матеріалах, що розповсюджуватимуться Організатором, на веб-сайті Організатора www.klitschkofoundation.org та на веб-сайті www.panasonic.ua. Організатор залишає за собою право публікувати (оприлюднювати) додаткову інформацію про Конкурс.

Згоден з правилами, хочу перейти до заповнення анкети